Project Description

El taller pretén que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció i desenvolupin un mètode per calcular-la per al cas de la variació de la pressió d’un gas a volum constant. En particular, s’espera que els estudiants estableixin una relació entre l’increment del nombre de mols en un volum constant d’un Erlenmeyer i l’increment de la pressió a una temperatura fixa a partir de l’equació dels gasos ideals.

En la primera part, els estudiants han d’aplicar el model de canvi químic, basat en el model cinètic-molecular i a partir de l’observació de diverses reaccions químiques han d’identificar proves que demostrin que hi ha hagut un canvi químic.

En la segona part, s’espera que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció tant de manera qualitativa (a partir de l’increment o disminució de la quantitat de producte o de reactiu, respectivament, al llarg del temps), com de manera quantitativa per al cas d’una reacció que desprèn un gas.

En la tercera part, els estudiants han d’aplicar el model cinètic-molecular i de canvi químic per identificar els factors que poden influir en la velocitat de reacció per accelerar l’emissió de CO2 de la reacció de l’hidrogen carbonat amb l’àcid clorhídric.

Finalment, els alumnes construeixen un airbag intentant aplicar els conceptes adquirits durant el taller per tal de optimitzar-ne el funcionament.

Enllaç al dossier del taller: https://ddd.uab.cat/record/182179

Nivell: 1r i 2n BATX.

Continguts curriculars:

  • Reaccions químiques
  • Cinètica química
  • Equació dels gasos ideals

Eines digitals:

  • Sensors de pressió
  • Pissarra digital