Project Description

Aquest taller planteja als estudiants el repte d’indagar per trobar quina és la crema que més ens protegeix del sol entre diferents mostres de cremes aparentment similars però algunes d’elles amb factor de protecció solar i d’altres sense.

Per tal de trobar quina és la crema que ens protegeix més, els diferents grups hauran de pensar un disseny experimental i dur-lo a terme, tot decidint com exposar les diferents mostres de crema al sol i com prendre mesures amb un sensor de radiació ultraviolada. L’alumnat farà una predicció dels resultats que obtindrà i comprovarà quina és la crema que més frena aquest tipus de rajos.

Al final del taller es posaran en comú els experiments realitzats per cadascun dels grups i es construirà en comú una explicació de com funcionen les cremes solars i si serveix qualsevol crema per a protegir-nos del sol.

El taller promou l’aprenentatge de continguts procedimentals involucrats en el disseny experimental com ara l’elaboració d’hipòtesis, el control de variables, la interpretació de gràfics i l’elaboració de conclusions a partir de resultats.

Els principals continguts conceptuals inclouen dues dimensions diferents. Des del punt de vista de la física la idea principal és la interacció de la llum amb la matèria, i malgrat no s’aprofundeix de manera directa és una primera aproximació al concepte. Des de la dimensió salut, els alumnes entenen que és important protegir-se amb protector solar i que aquest no pot ser substituït per altres cremes que no estan fabricades amb aquesta finalitat.

Els continguts epistèmics giren entorn a com la ciència fa servir models ideals per explicar els fenomens del món real, i la importància que té la imaginació, la creativitat i l’argumentació en grup per construir les millors explicacions als fenomens que passen al nostre voltant.

Aquest taller es posarà en marxa el tercer trimestre del curs vinent (curs 18 – 19)

Nivell: 1r i 2n ESO

Continguts curriculars:

  • Aproximació a la interacció llum – matèria.
  • Fases d’investigació: Disseny d’un procediment experimental
  • Salut: Importància protector solar

Eines digitals:

  • Sensors de UVB
  • Pissarra digital
INSCRIU-TE AL TALLER