Aqui podeu trobar els articles de les recerques basades en les pràctiques REVIR

Presentacions del Projecte REVIR en congressos

Hernández, M.I., López, V. (2014) The REVIR project: an approach to bridge the school – university gap in science. Comunicació oral. HOPE Annual Forum on Inspiring Young People to Study Physics.

López, V. (2013) Projecte REVIR, un projecte de Transferència en Didàctica de les Ciències. Comunicación oral en el 2º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (Tarragona, Spain). 

Garrido, J., Hernández, M.I., Masagué, A., Grimalt, C., López, V., Artigas, A., Rios, R. (2012). Computer-based science laboratory work: Micro-based laboratory experiences. Workshop presented in 10th International Conference on Computer Based Learning in Science (Barcelona, Spain)

Articles derivats de recerques al REVIR

Hernández, M.I., Ríos, R., Pintó, R. (in press) How secondary school students conceptualize infrared radiation – matter interaction? Findings from a research study and implications for an instructional design. Il Nuovo Cimento C.

CRECIM (2015) INFORME PROJECTE REVIR Estudi sobre percepció i impacte en el professorat de ciències de secundària

Bozzo, G., Grimalt-Álvaro, C., & López, V. (2015). The uses of Interactive Whiteboard in a science laboratory. GIREP-MPTL 2014 Proceedings. Chapter 5: ICT and Multi-Media in Physics Education.  4, 549-558

López, V. (2015). L’acceleròmetre del mòbil. Una alternativa al sensor de distància? Recursos de Física, 15, 5/8..

López, V.; Pintó, R. (2014). Students’ difficulties when reading interactive scientific visual representations. In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 4. (pp. 46-56). Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association.

Rios, R., Pintó R. (2013) Seqüència d’ensenyament-aprenentatge per a l’estudi de la interacció llum-matèria a secundària Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària,  Nº. 24, 2013

López, V., i Pintó, R. (2012). Hot brakes and energy-related concepts: is energy lost? Physics Education, 47(1), 38–43.

Hernández, M.I., Couso, D., Pintó, R. (2012) The Analysis of Students’ Conceptions as a Support for Designing a Teaching/Learning Sequence on the Acoustic Properties of MaterialsJournal of Science Education and Technology, 21 (6), 702-712.

López, V., i Pintó, R. (2012). Ensenyar energia a secundària. Recursos de Física, 9, pp: 10

López, V., i Artigas, A. (2012). Estudi de la dissipació de l’energia amb sensors i simulacions. In F. Guitart i A. Caamaño (Eds.), Actes de la I Trobada d’Educació Química (pp. 141–147). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

López, V., i Pintó, R. (2012). Students’ difficulties on reading images from computer simulations. In R. Pintó, V. López, i C. Simarro (Eds.), 10th CBLIS Conference Proceedings 2012 (pp. 304–310). Barcelona: CRECIM.

Hernández, M.I. (2012) The iterative development of an ICT-enhanced teaching proposal on ‘Acoustics education’ within the framework of the REVIR project. Comunicació oral. 10th International Conference on Computer Based Learning in Science.

López, V., i Pintó, R. (2011). Per què les imatges científiques poden ser problemàtiques per a l’ensenyament de les ciències? Ciències. Revista del Professorat de Ciències d’Infantil, Primària i Secundària, 20, 22–26.

Hernández, M.I., Pintó, R., Couso, D. (2008) The use of findings from educational research in the design of a modelling and inquiry-oriented activity sequence on sound attenuation. Comunicació oral. International GIREP 2008 Conference: Physics Curriculum Design, Development and Validation. 

Hernández, M.I., Pintó, R. (2007)  Analysis of students’ representations of sound when using simulations. Comunicació oral. International Conference on Physics Education.

Presentacions a congressos derivades de recerques al REVIR

Simarro, C., Lusic, O., Pintó, R. (2015) Infrared radiation – matter interaction: which are the models used by students? Findings from a research study and implications for an instructional design. Oral presentation ESERA 2015, Helsinki

López, V. (2015). Students’ Interpretation of Dynamic Representations Displayed in Simulations. Invited symposium “Visual Representations in Physics Education”. Multimedia Physics Teaching and Learning (MPTL). Conference. (Munich, Germany).

López, V., Pintó R. (2014). Students’ difficulties in the reading of multimedia physics simulations. Presentacion al simposio invitado “Concepts to initialize learning activities with modern media”, en GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice (Palermo, Sicilia, Italy).

Bozzo, G., Grimalt, C., López, V. (2014). Classroom interaction with IWB for Physics Education. Comunicación oral en GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice (Palermo, Sicilia, Italy).

Pintó R., López, V. (2014). Some obstacles when interpreting information from visual representations . Presentacion al simposio invitado “Representations in teaching and Learning Physics”, en GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice (Palermo, Sicilia, Italy).

Hernández, M. I., Ríos R., Pintó R. (2014) How secondary school students conceptualize infrared radiation – matter interaction? Findings from a research study and implications for an instructional design. Proceedings GIREP 2014

López, V., Pintó R. (2013) Identificación de las dificultades de los estudiantes de secundaria en la lectura de las imágenes científicas digitales e interactivas. Comunicación oral en el 9 Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias (Girona, Spain). 

López, V., Pintó R. (2013) Students’ difficulties when reading interactive scientific visual representations. Comunicación oral en 10th International ESERA 2013 Conference (Nicosia, Cyprus).

López, V., Pintó R. (2012) Secondary students’ reading of digital visual representations when using physics educational simulations. Comunicación oral en el EARLI SIG 2 Comprehension of Text and Graphics (Grenoble, France).

López, V., Pintó R. (2012) Students’ difficulties on reading images from computer simulations. Comunicación oral en el 10th International Conference on Computer Based Learning in Science (Barcelona, (Spain).

López, V., Artigas, A. (2011). Estudi de la dissipació de l’energia amb sensors i simulacions. Poster presented in IV Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química (Barcelona, Spain).